ارزان ,ارزان نیست

 

 

دشت‌ها آلوده است

 


در لجن‌زار گل لاله نخواهد رویید.

 


در هوای عفن آواز پرستو به چه كارت آید؟ فكر نان باید كرد

 


و هوایی كه در آن نفسی تازه كنیم

 


گل گندم خوب است

 


گل خوبی زیباست

 


ای دریغا كه همه مزرعه‌ی دل‌ها را

 


علف هرزه‌ی كین پوشانده است!

 

هیچ كس فكر نكرد

 

كه در آبادی ویران شده،

 

دیگر نان نیست!

 


وهمه مردم شهر،

 

 

بانگ برداشته اند

 

 

كه چرا سیمان نیست!؟

 


و كسی فكر نكرد

 

 

كه چرا ایمان نیست!

 


و زمانی شده‌است

 

 

كه به غیر از انسان، هیچ چیز ارزان نیست

 


هیچ چیز ارزان نیست!

 

"حمید مصدق"

 

هر روز باید منتظر یه خبر بد ازیه شهر کشورمون باشیم که بخاطرسهل انگاری و بی تدبیری

 

مسئولین محترم کشورمون جون عزیزشون از دست میدنو عمق درد اینه که اکثرا هم

 

#قشر_آسیب_پذیر جامعه هستن

 

#مردم_ایران_تسلیت

 

#معدن_گلستان

 

#حقوق_کارگری

 

#دهان_خرد_شدگان

 

#دولت_بی_تدبیری

 

#که_به_غیر_از_انسان_هیچ_چیز_ارزان_نیست

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : ماه بی میم
برچسب ها : ارزان ,ارزان نیست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : به غیر از انسان، هیچ چیز ارزان نیست